Kahuawaiola - Papahana Hoʻomākaukau Kumu Mauli Ola Hawaiʻi

Ka Nuʻukia o Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani

The Vision of Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani

‘O ka ʻōlelo ke ka‘ā o ka mauli.

Language is the fiber that binds us to our cultural identity.Ke Ala Nuʻukia o Kahuawaiola

Kahuawaiola Teacher Education Mission

Kahuawaiola
Kahuawaiola

ʻO ke ala nuʻukia o Kahuawaiola ka hoʻomākaukau ʻana i nā kumu Mauli Ola Hawaiʻi no ka hoʻonaʻauao ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, no nā polokalamu aʻo ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi, a no nā kula e lawelawe ana no nā haumāna kuanaʻike Hawaiʻi.

The mission of Kahuawaiola is to prepare mauli ola Hawaiʻi (Hawaiian identity-nurturing) teachers of the highest quality who are grounded in Hawaiian language and culture to serve in Hawaiian language medium schools, in Hawaiian language and culture programs in English medium schools, and in schools serving students with a strong Hawaiian cultural background.Nā Pahuhopu o Kahuawaiola

Kahuawaiola Program Goals

E aʻo i nā haumāna aʻoākumu a mākaukau ma ka ʻōlelo a moʻomeheu ʻōiwi Hawaiʻi me ka ʻimi mau i nā pahuhopu a me nā hopena aʻo o lalo iho nei:

The program seeks to develop teachers who have a strong Hawaiian language and culture foundation, and who strive for the following personal goals and learner outcomes:

ʻIke ʻŌlelo: He kanaka ʻōlelo Hawaiʻi ola.
Hōʻike a hoʻoulu i ka mākaukau ʻōlelo Hawaiʻi ma nā pōʻaiapili a mākau like ʻole o ke kaiaaʻo.

Language Pathway: The mauli ola Hawaiʻi teacher perpetuates Hawaiian language as a vibrant living language and demonstrates Hawaiian language proficiency in the multiple contexts of the learning environment.

ʻIke Mauli Ola Lāhui: He kanaka pikoʻu mauli ola Hawaiʻi.
Hoʻoulu i ka pikoʻu mauli ola Hawaiʻi ma ke aʻo kahua moʻomeheu.

Cultural Identity Pathway: The mauli ola Hawaiʻi teacher perpetuates a Hawaiian cultural identity and fosters that cultural identity through effective culture-based methods.

ʻIke Hoʻokō: He kanaka kūlia i ka nuʻu.
Me ka hikaloiloi a me ka hoʻoikaika mau, hoʻomohala i nā haʻawina e hoʻokele ana i kō ka haumāna mākaukau naʻauao, mālama kanaka, a hoʻomau moʻomeheu.

Applied Achievement Pathway: The mauli ola Hawaiʻi teacher strives continuously for excellence and utilizes consistent self-evaluation and improvement practices; creates learning experiences which guide students towards academic, social, and cultural excellence.

ʻIke Pilina: He kanaka paʻa pono o ka pilina aloha.
Hoʻoulu i ka hōʻihi pilina aloha ma waena o ka poʻe o ka honua kula, nā ʻohana a me ke kaiaulu.

Relationship Pathway: The mauli ola Hawaiʻi teacher nurtures relationships with aloha and cultivates respect; he or she also nurtures relationships that connect school, families, and community.

ʻIke Honua: He kanaka kūpaʻa i ke aloha ʻāina a me ke aloha honua.
Hoʻoulu a ʻauamo i ke kuleana mālama honua me ka palekana ma nā pōʻaiapili a pau.

Sense of Place Pathway: The mauli ola Hawaiʻi teacher perpetuates a sense of place and aloha for the land, and also creates and maintains civic responsibility for culturally responsive, safe, and nurturing learning environments.

ʻIke Naʻauao: He kanaka ʻimi naʻauao.
ʻImi, mālama a hoʻohana i ke aʻo ma nā kiʻina aʻo a me ka ʻike a kuanaʻike Hawaiʻi no ka pono o nā haumāna a pau.

Intellectual Pathway: The mauli ola Hawaiʻi teacher is a lifelong learner and seeks, maintains, and utilizes Hawaiian educational processes, knowledge, perspectives, and experiences for the benefit of all students.

ʻIke Pikoʻu: He kanaka lawena kūpono.
Aloha i ka ʻoihana aʻo a ʻiʻini ʻoiaʻiʻo i ka hoʻoikaika mau.

Personal Connection Pathway: The mauli ola Hawaiʻi teacher is professional and exhibits a heartfelt love for teaching and a sincere desire for pursuing high professional standards of excellence and ongoing improvement.

ʻIke Kuanaʻike: He kanaka ʻimi i ka pilina o nā kuanaʻike o ke ao ma o ke kuanaʻike Hawaiʻi.
Hoʻoulu i ka mahalo no nā kuanaʻike like ʻole o ke ao ma o ke kuanaʻike Hawaiʻi.

Worldview Pathway: The mauli ola Hawaiʻi teacher makes global connections through a Hawaiian worldview and cultivates multiple perspectives that foster an appreciation for diverse worldviews through a Hawaiian lens.

ʻIke Ola Pono: He kanaka ola pono.
Lilo i kumu hoʻohālike no nā haumāna ma ka ʻuhane, ka naʻau, ka noʻonoʻo a me ke kino.

Wellness Pathway: The mauli ola Hawaiʻi teacher fosters well-being, models healthy and responsible practices, and embraces healthy well-rounded and responsible practices as a role model for students.

Ka Haka ʻUla logo
Ka Haka ʻUla logo